[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het bedrijf Shabapp (hierna te noemen “Shabapp”) is gevestigd in Amsterdam. Shabapp is naast de (moskee) organisatie, waar u zich voor aanmeldt via de mobiele app dienst genaamd “Shabapp Mobile App”, medeverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Shabapp werkt samen met de (moskee) organisatie, waar u zich voor gaat aanmelden of inmiddels aangemeld heeft, door software- en mobiele applicatie diensten te leveren ten gunste van de (moskee-)organisatiedoelen die niet-commercieel van aard zijn.

1. Contactgegevens
Website: https://www.shabapp.nl
Email: avg@shabapp.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Enerzijds verwerkt Shabapp uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons én aan de (moskee) organisatie verstrekt. Anderzijds verwerkt Shabapp uw persoonsgegevens doordat de (moskee) organisatie al voorheen uw gegevens in hun systemen heeft dat gekoppeld is aan de Shabapp Mobile App. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– E-mailadres
– Data omtrent donaties en contributie/bijdrage betalingen

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of mobiele app dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een gebruiker of bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@shabapp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Shabapp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betalingen
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te kunnen emailen ten behoeve van het herinneren van een eventuele achterstand omtrent vrijwillige contributie/bijdrage betalingen
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

5. Geautomatiseerde besluitvorming
Shabapp neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Shabapp) tussen zit. Shabapp gebruikt het volgende computerprogramma dat gekoppeld is aan de Shabapp Mobile App: ‘Shabapp Software voor moskeeën’.
De ‘Shabapp Software voor moskeeën’ wordt gebruikt als systeem waarbij de (moskee) organisatie administratie en ledenbeheer kan verwerken alsook het aanbieden van een nieuws- en inzamelingsplatform ten behoeve van niet-commerciële doeleinden.
Vanuit de ‘Shabapp Software voor moskeeën’ kunnen (moskeeën) organisaties hun leden via de Shabapp Mobile App informeren over diverse zaken en uitnodigen voor nieuwsevenementen en inzamelingsprojecten.
Na een aanmaken van een Shabapp Mobile App account en het betalen van contributie en/of donatie via de mobiele app, worden je gegevens doorgevoerd en verwerkt in de ‘Shabapp Software voor moskeeën’.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Shabapp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn die wij hanteren strekt tot drie (3) maanden nadat u expliciet schriftelijk aangevraagd heeft om je uit te schrijven. Aanvraag tot uitschrijving kan alleen schriftelijk via email (naar avg@shabapp.nl) waarbij de desbetreffende organisatie(moskee), email, lid ID nummer, voornaam en achternaam duidelijk kenbaar gemaakt worden. Hierbij geldt dat het emailadres van de afzender expliciet overeen moet komen met het doorgegeven emailadres waar de aanvraag van uitschrijving over gaat. Wij hanteren de bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Voornaam
– Achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Emailadres
– Data omtrent donaties en contributie/bijdrage betalingen

7. Delen van persoonsgegevens met derden
Shabapp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Shabapp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Zodra u zich als nieuw lid aangemeld heeft via de Shabapp app bij een (moskee) organisatie, dan worden (deels) uw persoonsgegevens naar de desbetreffende (moskee) organisatie gestuurd nadat u via de Shabapp app een succesvolle financiële transactie heeft doorgevoerd. Bijvoorbeeld door het betalen van een contributie/bijdrage maand of het doen van een (vrije) donatie. De (moskee) organisatie is vanaf dat moment ook een gegevensverwerker. U moet hen dus ook inlichten zodra u ook bij hen (volledig) wilt uitschrijven, data inzien en/of data wilt wijzigen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Shabapp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres avg@shabapp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u het verzoek in te dienen vanuit het desbetreffende e-mailadres én kunnen wij u in sommige gevallen vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in dat geval in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om het zodanig onleesbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes (6) weken, op uw verzoek.

De (moskee) organisatie is ook een gegevensverwerker en moet dus ook ingelicht worden zodra u ook bij hen wilt uitschrijven, data inzien en/of data wilt wijzigen. U hoort de (moskee) organisatie te vragen over hoe of in welke vorm u hen kan inlichten voor uitschrijving, wijziging en/of inzien van uw persoonsgegevens. Shabapp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Shabapp heeft de bescherming van uw gegevens zeer hoog in het vaandel en neemt zowel technische als functionele passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via avg@shabapp.nl en vertel ons beknopt hoe u tot dergelijk inzicht bent gekomen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]